De Mondhygiënist Groningen

Tarieven

De tarieven die worden gehanteerd, zijn door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgesteld.
Voor 2019 zijn deze tarieven als volgt: 

C13 Probleemgericht consult                                                                       € 21,78
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten     € 12,85
M02 Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten              € 12,85
M03 Gebitsreiniging per 5 minuten                                                          € 12,85
M30 Behandeling gevoelige tandhalzen/
          (preventief) Toedienen lokaal medicament                                 € 5,73
M40 Fluoride behandeling                                                                            € 14,33
V30 Sealen eerste element                                                                             € 25,79
V35 Sealen volgende element zelfde zitting                                          € 14,33

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus                  € 151,88
T12 Parodontiumstatus met onderzoek                                           € 166,21
T21 Grondig reinigen wortel, complex                                              € 30,95
T22 Grondig reinigen wortel, per element                                      € 22,92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus                                              € 88,83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus                                € 103,16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 45,85
T41 Beperkt consult parodontale nazorg                                          € 60,18
T42 Consult parodontale nazorg                                                           € 87,11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg                                    € 115,77
T44 Complex consult parodontale nazorg                                        € 154,77
T60 Evaluatieonderzoek pocketstatus                                                € 151,88
T61 Evaluatieonderzoek parodontiumstatus                                   € 166,21
T93 Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling    € 40,12
                                                                                            (excl. Techniek à € 66,50)
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving                                      € 14,33
A15 Oppervlakte verdoving                                                                      € 7,45
A10 Geleidings- of infiltratie- verdoving                                           € 14,33

 

KvK: 74697382
IBAN: NL 12 ASNB 0781 2788 13
info@demondhygienistgroningen.nl

Jorinde Maarleveld Joosten
Timpweg 28
9731 AL Groningen
T: 06-12161254