De Mondhygiënist Groningen

De Praktijk

Patiënten informatie

In augustus 2019 heeft De Mondhygiënist Groningen haar deuren geopend. Ook zonder verwijzing van de tandarts kunt u zich inschrijven voor behandeling. 
De praktijk is gevestigd aan de Timpweg in Groningen, samen met mondhygiënepraktijk Jorien Kiewiet.
Als mondhygiënist vind ik het belangrijk om een goed patiëntencontact op te bouwen, waarin vertrouwen en samenwerken aan een goede mondgezondheid centraal staan.

Bij het eerste bezoek vraag ik u om een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Hierin vraag ik naar ziektes, aandoeningen of medicatie die van belang kunnen zijn op de mondgezondheid of behandeling. Zelfs als u het niet verwacht, kan hierin een verband zijn, dus vul deze lijst zo nauwkeurig mogelijk en naar waarheid in. 
De gezondheidsvragenlijst behoort tot de basisgegevens van het patiëntendossier en moet naar beste weten worden ingevuld.

AVG

De wet AVG (Algemene Vordering Gegevensbescherming) is sinds mei 2018 van kracht. Dit houdt in dat persoonlijke informatie niet wordt doorgespeeld aan derden zonder uw toestemming.
Mocht het nodig zijn om persoonlijke informatie te versturen voor bijvoorbeeld een verwijzing, dan bespreek ik dit altijd met u. 
Klik op het toestemingsformulier AVG om deze te openen.

Bekijk hier de privacyverklaring van De Mondhygiënist Groningen.

Wie ben ik

Ik ben Jorinde Maarleveld- Joosten. In 2010 ben ik in Groningen afgestudeerd en ben ik werkzaam als mondhygiënist. Door de jaren heen heb ik op verschillende plekken gewerkt, zoals in de Parodontologie Praktijk Groningen, waar ik de basis heb gelegd in mijn behandelstrategie en omgang met (angstige) patiënten.
Daarnaast heb ik in verschillende algemene tandartspraktijken gewerkt, waar ik heb leren omgaan met een goede planning en om soms van de gebaande paden af te kunnen wijken. Dit alles heeft mij gevormd tot de mondhygiënist die ik nu ben.
Ik vind het belangrijk om samen de behandeling aan te gaan, zodat we ook samen resultaten kunnen behalen. Hierbij kun je denken aan het oplossen van bloedend tandvlees, het verminderen van gaatjes of het aanpakken en oplossen van ontstekingen aan het tandvlees/kaakbot.
Mijn streven tijdens het behandelen is dat de persoon in de stoel zich op zijn/haar gemak voelt bij mij, om de behandeling zo prettig mogelijk te laten verlopen.
Naast mijn werk woon ik met mijn man en dochter in Tolbert. Sinds de geboorte van mijn dochter en het starten van mijn eigen praktijk, blijft er soms weinig vrije tijd over. In de tijd die ik voor mezelf heb, vind ik het heerlijk om buiten te zijn. Reizen staat momenteel op een laag pitje, maar na twee keer backpacken in Azië willen we daar zeker nog weer naar terug.

Huisregels

Om de behandeling en de verwerking van gegevens zo vloeiend mogelijk te laten verlopen, is het fijn om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn van te voren. Dit houdt in dat ik graag een zo compleet mogelijk ingevulde gezondheidsvragenlijst ontvang en eventueel de behandel gegevens van de vorige tandarts en/of mondhygiënist.

Tijdens de behandeling wordt er geen gebruik gemaakt van de mobiele telefoon. Het is erg storend als deze af gaat (en wordt opgenomen) in de behandelkamer.

Bij verhuizing of wijziging van gegevens, dit graag bij een volgend bezoek doorgeven. Zo kan een gemiste afspraak of factuur voorkomen worden, wat onnodige kosten met zich meebrengt.

Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, dan verzoek ik u om deze binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling af te zeggen. Dit kan telefonisch of via de mail. Ook in het weekend kan gemaild worden. Echter, deze wordt pas op werkdagen beantwoord.
Voor het te laat afzeggen of het niet verschijnen op de afspraak, ben ik genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Agressie en/of geweld wordt uiteraard niet getolereerd. Mocht dit zich voordoen, dan heeft dit onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

KvK: 74697382
IBAN: NL 12 ASNB 0781 2788 13
info@demondhygienistgroningen.nl

Jorinde Maarleveld Joosten
Timpweg 28
9731 AL Groningen
T: 06-12161254