De Mondhygiënist Groningen

Behandeling

Eerste bezoek

Bij het eerste bezoek bespreek ik allereerst de gezondheidsvragenlijst met u. Als er niks aan de hand is, kunnen we er vlot doorheen. Tevens vind ik het belangrijk om te weten wat voor behandelingen er in het verleden hebben plaatsgevonden. Ook is er ruimte om klachten en/of wensen te bespreken. 
Klik hier om direct de gezondheidsvragenlijst te openen. Ik verzoek u deze vooraf ingevuld mee te nemen naar het eerste bezoek. 
Naast de gezondheidsvragenlijst vraag ik u ook het toestemmingsformulier in te vullen. Dit is  voor het verwerken van uw persoonsgegevens en AVG. Deze vindt u hier

Om een goed beeld te krijgen van de conditie van het tandvlees, meet ik het tandvlees op. Dit doe ik met een heel klein meetlatje, de pocketsonde. Dit is een verplicht onderdeel, want alleen op deze manier weet ik wat de juist passende behandeling zal zijn.
Afhankelijk van de score die uw tandvlees krijgt, bespreek ik de behandeling en gaan we aan de slag.
Bij behandelingen die boven de €150,- zullen uitkomen, zal ik een begroting meegeven.

Preventie

Beter voorkomen dan genezen, zo luidt het gezegde. Voor preventie geldt precies hetzelfde. Met de juiste tips en trucs kan ik u helpen om de mondhygiëne op dusdanig niveau te krijgen, zodat de kans op ontstekingen en/of gaatjes tot een minimum wordt gebracht.
Preventie is de basis en het belangrijkste wat ik u kan meegeven.

Gingivitis

Bij gingivitis is er sprake van een oppervlakkige ontsteking van het tandvlees. De hoofdoorzaak van gingivitis zijn de bacteriën uit tandplaque. Wanneer deze plaque niet voldoende of niet op de juiste wijze wordt verwijderd, kan dit leiden tot gezwollen en bloedend tandvlees. Het tandvlees kan wat losser gaan zitten, waardoor de tandplaque ook net onder de tandvleesrand kan gaan zitten. Als er niet (op tijd) wordt ingegrepen kan dit overgaan tot parodontitis.

Parodontitis

Wanneer er niet op tijd iets aan gingivitis wordt gedaan, kan dit leiden tot parodontitis. De oppervlakkige ontsteking die reeds aanwezig was, breidt zich verder uit tot onder het tandvlees. Het tandvlees gaat nog wat losser zitten en de ruimte tussen tand en tandvlees verdiept zich. Zo ontstaan pockets. Een gezonde pocket (of sulcus) is zo’n 2 a 3mm diep, terwijl bij parodontitis de pockets vaak al dieper zijn dan 5mm. Bij deze dieptes raakt de balans kwijt tussen goede en slechte bacteriën, omdat de plaque uit deze dieptes niet meer zelf te verwijderen is.
Doordat parodontitis vaak een pijnloos proces is, wordt de noodzaak tot behandelen niet altijd gevoeld. Echter, de bacteriën kunnen ongestoord hun gang gaan. Wanneer de bacteriën langere tijd aanwezig zijn, kunnen zij zorgen voor botafbraak en blijvende weefselschade.
Op tijd ingrijpen is dus belangrijk voor een zo goed mogelijk herstel!
De behandeling van parodontitis is uitgebreider. Hiervoor volg ik het Paro-protocol. Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie vindt u meer informatie hierover. 
Ook kunt u hier klikken om direct het bestand te bekijken. 

Halitose (slechte adem)

Bij halitose is er sprake van een vervelende mondgeur, die bij het verbeteren van de mondhygiëne niet weggaat. Parodontitis kan hier een oorzaak van zijn, maar het kan ook zijn dat er bacteriën in de mond aanwezig zijn die op een andere manier aangepakt moeten worden.
Twijfelt u hierover, kom dan langs om de mondgezondheid te laten controleren.

Gevoelige tanden

Iedereen kent het wel, het koude gevoel aan de tanden na het eten van een ijsje! Temperatuurverschil voelen is normaal, maar wanneer dit extreem is, is er vaak meer aan de hand.
In de meeste gevallen komt de gevoeligheid door blootliggende tandhalzen. Dit kan komen door te enthousiast poetsen, waardoor poetstrauma is ontstaan. Ook kan het ontstaan door parodontale behandeling. Wanneer de tanden erg gevoelig zijn, is het goed om te kijken naar de oorzaak. Vaak is er een passend advies of behandeling om de gevoeligheid te laten afnemen.

Kinderen

Het melkgebit van kinderen is extra kwetsbaar voor gaatjes. Dit komt doordat het glazuur van het melkgebit minder sterk is. Een gezond blijvend gebit begint al bij het melkgebit. Wanneer er goed wordt gepoetst en de kans op gaatjes in het melkgebit klein is, zal dit ook resulteren in een gezonder blijvend gebit. Met de juiste aansturing en eventueel het bijhouden van een voedingsdagboek, kan de mondgezondheid al enorm verbeteren.
Kinderen tot 18 jaar kunnen kosteloos naar de mondhygiënist, dit wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Verdoving

Een behandeling bij de mondhygiënist hoeft niet pijnlijk te zijn. Onder plaatselijke verdoving kan de behandeling plaatsvinden. Bespreek de wensen omtrent verdoving voorafgaand aan de behandeling, zodat hiermee rekening kan worden gehouden.
Ook bestaat de optie om alleen de oppervlakken licht te verdoven met een verdovende gel. (oppervlakte verdoving). Dit kan net de scherpe randjes van de behandeling af halen. Ook kan dit prettig zijn bij gevoelige tanden/blootliggende tandhalzen.

Een verdoving is niet zonder risico. Geef van te voren altijd aan of er bijzonderheden of wijzigingen zijn in de medische anamnese. Ook bij problemen in het verleden na een tandartsverdoving is het belangrijk om dit door te geven.
Verdoving tijdens de zwangerschap wordt afgeraden. Geef zwangerschap ook altijd van te voren aan!

Angst

De meeste mensen vinden het onprettig om naar de tandarts of mondhygiënist te gaan. Het zijn vreemde geluiden, je weet niet wat er gaat komen en je moet jezelf volledig overgeven. Toch is het aan te raden om juist heen te gaan, vaak om problemen voor te zijn of op tijd op te sporen.
Mocht er veel angst zijn voor de behandeling, geef dit dan van te voren aan. Er is rekening mee te houden tijdens de behandeling en eventueel kan er wat meer tijd worden ingepland. Alles is bespreekbaar.

Klachten

Mocht er onverhoopt iets niet prettig zijn verlopen, dan hoor ik dat graag. Ik vind het belangrijk om mezelf te kunnen verbeteren en in samenspraak tot een passende behandeling te komen.
Blijf niet rondlopen met een probleem, klacht of vraag. Geef dit aan via de telefoon, mail of in gesprek. Klachten worden altijd serieus genomen.

Als er klachten zijn waar we samen niet uitkomen, dan kan dit worden neergelegd bij de landelijke klachtencommissie van de NVM-mondhygiënisten. Dit is de beroepsgroep voor mondhygiënisten en consumenten.
Meer informatie hierover vindt u hier

KvK: 74697382
IBAN: NL 12 ASNB 0781 2788 13
info@demondhygienistgroningen.nl

Jorinde Maarleveld Joosten
Timpweg 28
9731 AL Groningen
T: 06-12161254